Velkommen

Velkommen!

Online-møter og telefonkontakt er stadig fult mulig for dem som ønsker det.
Jeg forholder meg til oppdateringer og følger instruksene fra Helsedirektoratet.

Individualterapi

Forandring er mulig

Søker du støtte i en vanskelig tid? Opplever du å sitte fast i de samme mønstre? Lenges du etter å uttrykke hele deg? Det er aldri for sent å finne kontakten med deg selv.

I terapi kan du få hjelp til å huske hvem du er, til å være i det som skjer og finne nye måter å håndtere det som var. Jeg følger og støtter deg underveis. Mitt syn på mennesket er at vi er alle verdifulle helt uavhengig av det vi sliter med. Alle har vi en indre kilde av visdom, kjærlighet og vilje som kan utfolde seg under de riktige betingelser.

Les mer…

Parterapi

Et vendepunkt

Når vi mangler tillit og tro på forholdet, når vi har mistet tryggheten, når vi savner vennskap og intimitet. Når kriser og svik vender livet opp ned. Når vi føler oss fastlåste.

I parterapi får dere hjelp til å dele deres emosjonelle historier. I denne trygge ramme har dere mulighet for å uttrykke de vanskelige tingene og samtidig forbli i kontakt. Skritt for skritt endres det mønster som har tatt dere fra hverandre. Sammen kan dere utvikle et mer nært språk, bli tryggere på å vise hvem dere er og samtidig oppleve å bli tatt imot. Fornyet nærhet bygger bånd og leter dere tilbake til kjærligheten.

Les mer…

Rehabilitering

Mestring av sykdom

Livet blir sjelden helt som vi forestiller oss, på godt og vondt. En alvorlig sykdom kommer ofte som et sjokk og med store påkjenninger som tar på kreftene. Det er viktig å finne steder hvor vi får hvile og trøst og ikke behøver å kjempe alene.

Å leve med sykdom er en oppgave med flere sider. Det er fysiske og praktiske hensyn vi må ta. Samtidig kan egne og andres reaksjoner, følelser og holdninger være desto mer utfordrende. Selv om vi blir syke er det ingenting galt med oss som person. Skyld eller skamfølelse er allikevel ofte en ekstra byrde som følger med. Terapi kan gi rom for å åpne opp for medfølelsen og din indre sannhet.

Les mer…

 «Create a clearing in the dense forest of your life»