EFT

Emotional Focused Therapy (EFT)

En EFT-terapeut hjelper par med å forstå hvilket mønster de er fanget i, og å utvikle en trygg kontakt. Vi fokuserer på å styrke tilknytningen og teamfølelsen så paret kan stå sammen om det som skaper distanse mellom dem. Ved å forstå hvordan de blir trigget og gjensidig trigger hverandre kan de bryte det negative mønster som hindrer kontakten. Underliggende følelser og behov er drivkraften som holder dansen og mønsteret gående. Terapeuten støtter begge parter i å oppdage hva som skjer på innsiden bak reaksjonene, og hjelper dem til å våge å uttrykke seg fra et mer sårbart sted.

Det primære fokus i EFT er å styrke relasjonen så paret i høyere grad blir tilgjengelig, lydhør og responsiv overfor hverandre. Det skjer gjennom korrektive opplevelser i terapien hvor de i avgjørende øyeblikk opplever å kunne nå hverandre og oppnå en følelsesmessig kontakt. Forandring skjer når paret kan møte hverandre med empati og omsorg i motsetning til de forsvar og konflikter de ellers har sittet fast i.

EFT ble utviklet av psykologene Leslie Greenberg og Sue Johnson på 1980-tallet. Hvert trinn i terapien er fundert i en viten om hva som virker i praksis. EFT har gennom mer enn 30 år vært underlagt nøye empiriske undersøkelser og er godkjendt av American Psychological Association (APA) som empirisk understøttet metode til parterapi. EFT har blitt utprøvd med par med mange forskjellige former for problemstillinger.

Det finnes mange muligheter hvis du vil vite mer om EFT. Her er noen anbefalinger.

Bøker:
Hold meg – av Sue Johnson.
Kunsten å elske – 9 nøkler til det gode samlivet – av Dimitrij Kielland.

You tube-videoer:
Jette Simon: EFT – Parterapi
Sue Johnson: What is Emotionally Focused Therapy (or EFT)?