Deg som lever med en Sykdom

Å leve med Sykdom

Hvordan ta imot denne ubudne gjesten som oppleves som en trussel mot vår trivsel og vår frihet?

Mot til å leve og vokse med utfordringen

Når vi blir rammet av en langvarig sykdom er det ikke uvanlig å kjenne på et høyere stress- og frustrasjonsnivå eller at vi har kortere lunte. Følelsen av manglende kontroll over kroppen og livet generelt vekker engstelse og uro hos mange.

Det kan være dyp sorg knyttet til tap av helsen vår. Det berører store områder av livet. Forandringer i vår kapasitet og i jobbsituasjonen fører ofte til tap av nettverk og identitet. Det kan påvirke mestringsfølelsen og selvtilliten. Våre drømmer og planer om fremtiden blir satt på prøve og må reguleres i takt med forandringene.

Livet med en sykdomstilstand er en prosess. Situasjonen forandrer seg og vi må tilpasse oss gradvis ut fra de tilgjengelige ressurser. Livskvaliteten påvirkes og det er naturlig at funksjonstap og andre begrensninger oppleves som en stor utfordring.

Aksept av det som er – slik er det nå!

Arbeidet med aksept og medfølelse er en del av mestringsprosessen. Det betyr ikke at vi må gi opp det vi tror på eller at vi skal tillate det urimelige. Det kan være krevende å møte egne og andres holdninger. Det er vont å kjenne på smerte og lengsler. Ved å se med større nåde på egne følelser og reaksjoner, er det lettere å søke støtte og trøst når vi trenger det.

Noen ganger bærer vi på hele ansvaret selv. Det er en nesten umenneskelig byrde. I terapien går vi sammen. Å få mulighet for å si; “jeg kan ikke!” eller “jeg vil ikke!”, kan være et viktig skritt på veien til et mindre stressfull liv. Like helende kan det oppleves å bli møtt med “det er ikke noe galt med deg!” og “det er godt nok!”. Å omfavne det uperfekte er både befriede og berikende. Ny energi oppstår.

«There may be pain, there may be weakness, disability, discomfort.
Those things may be there, and that`s the only thing you accept.
This moment is as it is now.»

 Eckhart Tolle