Deg som lever med en Sykdom


Å leve med Sykdom

Hvordan ta imot denne ubudne gjesten som oppleves som en trussel mot vår trivsel og vår frihet?

Mot til å leve og vokse med utfordringen

Når vi blir rammet av en langvarig sykdom er det ikke uvanlig å kjenne på et høyere stress- og frustrasjonsnivå, at vi har kortere lunte eller lite overskudd. Følelsen av manglende kontroll over kroppen, fremtiden og livet generelt vekker engstelse og uro hos mange.

Å leve med en sykdomstilstand kan være ganske utfordrende. Det berører flere områder av livet. Funksjonstap og andre begrensninger endrer kanskje mulighetene for å delta. Forandringer i vår kapasitet og i jobbsituasjonen fører ofte til tap av nettverk og identitet. Det kan påvirke mestringsfølelsen og selvtilliten. Våre drømmer og planer om fremtiden blir satt på prøve.

Aksept av det som er – slik er det nå!

Arbeidet med aksept og medfølelse er en del av mestringsprosessen. Det betyr ikke at vi må gi opp det vi tror på eller at vi skal tillate det urimelige. Det kan være krevende å møte egne og andres holdninger. Det er vont å kjenne på smerte, sorg og lengsler. Ved å se med større nåde på egne følelser og reaksjoner, er det lettere å søke støtte og trøst når vi trenger det.

Noen ganger bærer vi hele ansvaret selv. Det er en nesten umenneskelig byrde. I terapien går vi sammen. Å få mulighet for å si; “jeg kan ikke!” eller “jeg vil ikke!”, kan være et viktig skritt på veien til et mindre stressfylt liv. Vi skal ikke tåle alt. Like helende kan det oppleves å bli møtt med “det er ikke noe galt med deg!” og at “det er godt nok!”. Å omfavne det uperfekte er både befriende og berikende.

«There may be pain, there may be weakness, disability, discomfort.
Those things may be there, and that`s the only thing you accept.
This moment is as it is now.»

 Eckhart Tolle