Pårørende

For Pårørende

Kriser og sykdommer kan oppleves som stor utfordring for et parforhold. Det endrer fundamentet, forskyver den innbyrdes balansen og fordrer i perioder større innsats, aksept og sjenerøsitet. Det er lett å skli fra hverandre og miste følelsen av samhold og støtte.

Å være pårørende kan være en ensom rolle å ha. Det er vondt å se at den vi er glad i, forandrer seg og ikke har det bra. Kravet om å skulle være den sterke, ikke å ville belaste partneren eller føle at man kommer til kort, skaper motstridende følelser. Slike følelser kan gi både dårlig samvittighet og indre og ytre konflikter.

I det terapeutiske rommet får du tid og ro til kjenne på følelsene dine i en krevende og noen ganger overveldende situasjon. Her støttes du i å utforske livsverdier og å styrke det som er viktig for deg for at du lettere kan holde balansen. Prosessen vil hjelpe deg til å finne ut hvordan du best mulig kan ta vare på deg selv og din kjære.