Individualterapi

Hvorfor hjelper det å fokusere på det som er vanskelig?

Veien til endring er ofte å bli bedre kjent med oss selv. Å gå regelmessig i terapi i en periode kan bidra til at du utvikler din forståelse av deg selv og av andre, og oppleve større aksept av alle delene av din personlighet.

Terapien vil legge til rette mulighetene for å:

  • Oppleve økt nærhet og større harmoni med deg selv og dine relasjoner.
  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre.
  • Kunne uttrykke dine behov og dine grenser i trygghet og balanse.
  • Utvikle større følsomhet, styrke og tilstedeværelse.
  • Modnes med utfordringene og endringene i livet ditt.
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.
  • Hente frem dine indre ressurser, oppdage nye muligheter og kunne ta mer bevisste valg.
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve i overensstemmelse med dine verdier.

Noen ganger trenger vi å bli holdt og møtt med ubetinget omsorg og aksept. Et sted hvor vi ikke behøver å være så sterke alene. Oppmerksomt nærvær og rolig tempo. Næring til sider av oss som ikke har fått lov til å uttrykke seg. Vi lærer oss selv bedre å kjenne. Trygg kontakt med det skjøre og sårbare i oss. Vi oppdager en ny styrke. Det er en viktig erfaring som gjør det lettere å åpne oss, ta sjanser og vise mer av hvem vi er.

Vi tar utgangspunkt i der hvor du er nettopp nå. Respekten for din historie og anerkjennelse av din kamp i livet er viktig for meg. Utgangspunktet mitt er at det alltid er en god grunn til at du føler, tenker eller handler som du gjør, også når det oppleves motsetningsfylt eller meningsløst. Jeg ønsker å være en samlende støtte i din personlige utvikling mot et liv i større overensstemmelse med dine verdier, i moden balanse og harmoni med deg selv og dine omgivelser.

Min arbeidsform består av en kombinasjon av samtale og psykoterapeutiske øvelser. Når det passer for deg bruker vi avspenningsteknikker og visualisering. Enkel meditasjon, lette yogaøvelser, pusteøvelser og massasje er andre ting som kan bidra i arbeidet vårt. Slike teknikker brukes når det er relevant og er for de som ønsker det.

 

 «You can not leave a place until you have arrived.»
Leslie Greenberg