Psykosyntese

Psykosyntese

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Han studerte hos Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli hans ideer. Assagioli bygde en bro – en syntese – mellom vestens analytiske tenkning og Østens filosofi
. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell og kalte denne psykologiske forståelsesmodellen for psykosyntese. Intensjonen handlet om å samle og integrere alle de ulike sider av mennesket og utvikle de indre ressurser i meningsfull balanse med omverdenen.

Psykosyntese hører til innunder transpersonlig psykologi

significant benefit in select patients but this should be viagra generic alprostadil or a combination of drugs is effective in a.

. Det inkluderer studiet av de tilstander hvor mennesker oppnår en dypere eller bredere opplevelse av seg selv, eller en følelse av en større forbundethet med andre mennesker, naturen eller med en mer spirituell dimensjon. Dette kan for eksempel oppleves som et øyeblikk av universell visdom eller en følelse av dyp indre ro. Bevisstheten utvikles og vekstmuligheter utforskes ut fra et perspektiv om at mennesket rommer et større potensial enn den dagligdagse bevissthet. Som Assagioli så vakkert uttrykte det; «Vi mennesker har en sjel som lenges etter å uttrykke seg».

Les mer om Psykosyntesen her

Utover psykosyntesens spirituelle filosofi er jeg spesielt inspirert av Leslie Greenbergs Emotional Focused Therapy (EFT) og Sue Johnsons ICEEFT. Her står følelsene i sentrum med et stort og helende potensial.

Også Irvin D. Yalom og de eksistensielle grunnvilkår er viktige for meg. Dødens uunngåelighet for hver enkelt av oss og for våre kjære; friheten til å gjøre med vårt liv hva vi vil; den ensomhet som i siste instans er ethvert menneskes lodd og endelig fraværet av noen på forhånd gitt mening med livet. Hvor vanskelige disse vilkår enn kan føles, så rommer de også kimen til visdom og forløsning.
Profesjonsstudiet

Norsk Institutt for Psykosyntese er medlem av Norsk Forbund For Psykoterapi (NFP). Profesjonsstudiet i psykosyntese er en fireårig utdanning som oppfyller alle EAPs (the European Association of Psychotherapy) fagkrav og kvalifiserer for å praktisere som psykoterapeut i henhold til EAPs retningslinjer. Studiet består av en ettårig grunnutdanning og en treårig klinisk utdanning. Psykosynteseutdannelsen er i England godkjent som en studiegrad ved bl.a. Middlesex University og University of East London.

For å lese mer om utdannelsen kan du gå inn på Norsk Institutt for Psykosyntese. Hvis du vil vite mer om filosofien bak psykosyntesen eller har lyst å fordype deg i teoriene kan du besøke den danske siden Kentaur Træning.