Om filosofien

Om Psykosyntese

Vi har en sjel som lenges etter å uttrykke seg.

Psykosyntese er en del av den transpersonlige psykologi. Grunnleggeren var den italienske psykiater Roberto Assagioli (1888 – 1974) som videreutviklet psykoanalysen mot et mer åndelig perspektiv. Utover vestlig psykologi, inkluderte han en del av Østens filosofi med intensjon om å bygge en bro – en syntese – mellom Østens mystikk og visdom, og den vestlige analytiske tenkning.

Transpersonlig psykologi omfatter en dypere innsikt i oss selv og en utvidet erkjennelse av livet. Det kan være i form av en større forbundethet med andre mennesker, med naturen eller med en spirituell dimensjon. En slik tilstand kan for eksempel oppleves som et øyeblikk av universell visdom eller som en følelse av dyp indre fred.

Psykosyntesen søker å utvikle potensialet vårt gjennom bevisstgjøring av ressurser og vilje. Et fokusområde er å samle og integrere de ulike sider av mennesket og utvikle de indre ressurser. Terapiformen legger til grunn at vi alle har en indre visdom og et transpersonlig Selv, en sjel, og at vi kan få hjelp til å finne tilbake til denne gjennom veiledning.

Med særlig vekt på ulike typer for meditasjon som en metode, visualisering og delpersonlighetsøvelser viser psykosyntesen vei til et rikere liv og en høyere bevissthet. En grunnleggende tanke er at det ligger et ønske, dypt i oss alle, om å utvikle vårt eget høyeste potensiale. Slik har psykosynteseterapien fokus på det som er sunt, og intensjon om å styrke dette som en vei til helbredelse.