Psykosyntese er en form for transpersonlig psykologi. Det betyr blant annet at jeg som utgangspunkt opplever deg som et menneske med en sjel – en sjel som ønsker å komme til uttrykk gjennom din personlighet. Med andre ord, så er vi ikke våre tanker, følelser og kroppslige sansninger – de kommer og går – men en sjel som søker å uttrykke seg gjennom dem.

Utover psykosyntesens spirituelle filosofi er jeg spesielt inspirert av Leslie Greenbergs Emotional Focused Therapy (EFT). Her står følelsene i sentrum med et stort og helende potensial.

Også Irvin D. Yalom og de eksistensielle grunnvilkår er viktige for meg. Dødens uunngåelighet for hver enkelt av oss og for våre kjære; friheten til å gjøre med vårt liv hva vi vil; den ensomhet som i siste instans er ethvert menneskes lodd og endelig fraværet av noen på forhånd gitt mening med livet. Hvor vanskelige disse vilkår enn kan føles, så rommer de også kimen til visdom og forløsning.