Om Følelser

Hva skal vi med alt dette føleriet?

Våre følelser er som et indre navigasjonssystem. Det er blant annet følelsene som forteller oss om noe er viktig, godt, vanskelig eller farlig. Følelser skaper kontakt til oss selv og til andre. De er signaler som gir oss mulighet for å kjenne våre behov og er en drivkraft som guider oss og motiverer til handling.

Mange mennesker har på forskjellig vis lært å holde sine følelser tilbake, bytte følelsene ut med andre følelser eller å ikke kjenne på dem. Vi forsøker ofte å unngå følelser som tristhet, sinne, skam, ensomhet og frykt og kan innrette livet vårt slik at vi ikke merker dem eller sårbarheten. Senere kan det som engang var en virksom og nødvendig måte å beskytte oss på, bli problematisk og begrensende for oss selv og i samspillet med andre mennesker.

Det er forståelig at det kan være en lengsel etter å komme seg fri av de smertefulle følelser. Vi assosierer ofte emosjoner med tap av kontroll og desorganisering. Emosjoner er tradisjonelt sett som en del av vår mer primitive natur og derfor noe vi ikke kan have tillit til. Sagt på en annen måte, så fremstår vi mer balanserte hvis vi lever fra vår prefrontale cortex og etterlater vår limbiske hjerne bak oss.

Når vi fordyper følelseslivet vårt føler vi oss ofte mer levende. Vi kan igjen bruke følelsene våre som et pålitelig kompass og leve livet i overensstemmelse med det som kjennes hensiktsmessig og riktig for oss.

Ditt liv

I det terapeutiske arbeidet støtter jeg deg i å bli mer bevisst og komme nærmere det som lever i deg. Dine behov, lengsler og verdier møtes med aksept for at de er som de er. Med respekt for din historie og erfaringer, kan vi undersøke reaksjonsmønstre og bruke dine emosjonelle opplevelser til å skape forandring.

 

«Discomfort avoidance is the common thread that binds all anxiety problems together.»
John Forsyth