Følelser

Om Følelser

Hva skal vi med alt dette føleriet?

Våre følelser er som et indre navigasjonssystem. Det er blant annet følelsene som forteller oss om noe er viktig, godt, vanskelig eller farlig. Følelser skaper kontakt til oss selv og til andre. De er signaler som gir oss mulighet for å kjenne våre behov og er en drivkraft som guider oss og motiverer til handling.

Mange mennesker har på forskjellig vis lært å holde sine følelser tilbake, bytte følelsene ut med andre følelser eller å ikke kjenne på dem. Vi forsøker ofte å unngå følelser som tristhet, sinne, skam, ensomhet og frykt og kan innrette livet vårt slik at vi ikke merker dem eller sårbarheten. Senere kan det som engang var en virksom og nødvendig måte å beskytte oss på, bli problematisk og begrensende for oss selv og i samspillet med andre mennesker.

Vårt emosjonelle liv er ofte sett på som en del av vår mer primitive natur og derfor ikke noe vi kan ha tillit til. Det er forståelig at det kan oppstå et umiddelbart ønske om å komme seg unna de vonde følelser. Det kan kjennes ganske overveldende og ubehagelig. Sterke følelsesreaksjoner kan oppleves som tap av kontroll og desorganisering og det kan være vanskelig å fungere.

Gjennom positive erfaringer med å utforske og kjenne på følelsene på innsiden kan vi styrke oss selv og øke mestringsevnen. Det er noe annet enn å tenke om følelsen hvor vi i stedet distanserer oss og lett stivner i den samme tilstand over lengere tid. Når vi gir oss selv tid til å bli kjent med følelseslivet vårt føler vi oss ofte mer levende. Da kan vi igjen bruke følelsene våre som et pålitelig kompass og leve livet i overensstemmelse med det som kjennes hensiktsmessig og riktig for oss.

Ditt liv

I det terapeutiske arbeidet støtter jeg deg i å bli mer bevisst og komme nærmere det som lever i deg. Du er ikke alene i dine følelser. Følelser oppstår i relasjoner og de transformeres i relasjoner. Med respekt for din historie og dine erfaringer, kan vi sammen møte reaksjonsmønstre, lengsler og behov og la dine emosjonelle opplevelser og innsikter vise vei til et fullere liv.

“Discomfort avoidance is the common thread that binds all anxiety problems together.”
John Forsyth