Terapeuten

Om Eva Visby

Jeg er opprindelig fra Danmark (født i 1969) og har bodd i Norge siden 2001. Jeg bor sammen med min partner Martin og er stemor til to flotte gutter.

Jeg er utdannet psykosynteseterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese og par- og relasjonsterapeut fra HumaNova. Jeg fordyper meg fortløpende i Emotional Focused Therapy (EFT-parterapi).

Som psykoterapeut er jeg opptatt av at terapi og selvutvikling skal oppleves relevant og “down to earth”. Jeg arbeider i balanse mellom det spirituelle livet og de mer jordnære mellommenneskelige relasjoner. Som stemor og parterapeut har jeg god erfaring med utfordringene i den sammenbrakte familieform. Jeg har i tillegg lang personlig erfaring med sorgarbeid og mestring av alvorlig sykdom. Jeg har jobbet med mange emner og spesielt fokusert på relasjoner og samliv, tilknytningsvansker, angst og uro, nedstemthet og depresjon, integrasjon, eksistensielle kriser og stressrelaterte problemer.

Jeg har hatt klientpraksis siden 2009. Som en del av praksisen er jeg jevnlig under veiledning av en godkjent psykolog. Det hjelper meg til å kontinuerlig utvide mine kunnskaper som terapeut. Desuten oppdaterer jeg meg regelmessig med videreutdanning og fordypelse innenfor det psykologiske felt.

Som ung gikk jeg i lære som keramiker i Danmark og i Canada. Senere utdannet jeg meg til skolelærer. Jeg har i tillegg en fireårig utdanning som klassisk yogalærer ved Yogaskolen i Oslo, er sertifisert yogaintruktør ved YogaWorks i New York og klassisk massør fra Axelsons Bodywork School.

Jeg er registrert psykosynteseterapeut og medlem av Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT), Norsk Psykosynteseforening og Norsk Forbund for Psykoterapeuter (NFP). NFP er en av medlemsorganisasjonene i European Association of Psychotherapy (EAP). Terapivirksomheten er forsikret via NFPT.

Jeg er i tillegg medlem av Norsk Senter For Emosjonsfokusert Terapi (SEFT) og står oppført som EFT-terapeut under sertifisering.