Om Terapien

Om Terapi

Psykoterapi kan hjelpe deg å få orden på tanker og følelser.

Veien til endring er ofte å bli bedre kjent med deg selv. I en trygg terapisituasjon kan du utforske hva som skjer på innsiden. Kontakt med det indre livet er et viktig skritt for å kunne romme følelser og tanker. Oppmerksomhet og medfølelse gir ofte næring til sider som enda ikke har fått mulighet for å uttrykke seg. Regelmessig terapi i en periode kan derfor bidra til en større forståelse og aksept av hele din personlighet.

Terapien vil legge til rette mulighetene for å:

  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre.
  • Kunne uttrykke dine behov og dine grenser i trygghet og balanse.
  • Oppleve økt nærhet og større harmoni med deg selv og dine omgivelser.
  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke.
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.
  • Hente frem dine indre ressurser, oppdage nye muligheter og kunne ta mer bevisste valg.
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve i overensstemmelse med dine verdier.

Vi tar utgangspunkt i hvor du er nettopp nå. Respekten for din historie og anerkjennelse av din kamp i livet er viktig for meg. Utgangspunktet mitt er at det alltid er en god grunn til at du føler, tenker eller handler som du gjør, også når det oppleves motsetningsfylt eller meningsløst. Jeg ønsker å være en samlende støtte i din personlige utvikling mot et liv i større overensstemmelse med dine verdier, i harmoni og kontakt med den du er.

Min arbeidsform består av en kombinasjon av samtale og psykoterapeutiske øvelser. Når det passer for deg bruker vi avspenningsteknikker og visualisering. Enkel meditasjon, lette yogaøvelser, pusteøvelser og massasje er andre ting som kan bidra i arbeidet vårt. Slike teknikker brukes når det er relevant og er for de som ønsker det.

 «You can not leave a place until you have arrived.»
                                                   [Leslie Greenberg]